หมู่ที่ 4 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 0 5627 1501 088 282 2394 dole.wangmueang@gmail.com mon - fri : 08.30 am. - 16.30 pm.
บุคลากร ศกร.ตำบลวังเมือง

 

นางสาวศิริรักษ์  ศรีระวัตร

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร  088-2822394

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
016864
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
8
17
25
16672
527
992
16864

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-27 13:14

 เรียนออนไลน์กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่ 1  

วีดีโอการปฐมนิเทศออนไลน์

ใบความรู้ปฐมนิเทศ

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

   1.แบบทดสอบหลังเรียน

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา

   1.แบบทดสอบ

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา

   1.แบบทดสอบ

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

   3. ใบงาน

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

   1. แบบทดสอบหลังเรียน

   2,ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 12 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 13 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   1.แบบทดสอบหลังเรียน

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2. ใบงาน

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2.แบบทดสอบหลังเรียน

   3. ใบงาน

เรียนออนไลน์กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ 

ใบความรู้ปฐมนิเทศ

วีดีโอการปฐมนิเทศออนไลน์

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

   1.แบบทดสอบหลังเรียน

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

   3.ใบงาน

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา

   1.แบบทดสอบหลังเรียน

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 12 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 13 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   1.ใบความรู้

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   1.ใบความรู้

   2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.แบบทดสอบก่อนเรียน

   2.ใบความรู้

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2.ใบงาน

ครั้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

   1.ใบความรู้

   2.แบบทดสอบหลังเรียน