หมู่ที่ 4 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 0 5627 1501 088 282 2394 dole.wangmueang@gmail.com mon - fri : 08.30 am. - 16.30 pm.
บุคลากร ศกร.ตำบลวังเมือง

 

นางสาวศิริรักษ์  ศรีระวัตร

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร  088-2822394

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
016797
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21
18
125
16527
460
992
16797

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 21:32

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลวังเมือง

 page

           กศน.ตำบลวังเมือง เดิมตั้งอยู่  ณ อาคารเอนกประสงค์  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 4 ตำบลวังเมือง  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ใช้อาคารเป็นสถานที่พบกลุ่ม และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตัวอาคารขณะนั้นมีสถานที่ค่อนข้างคับแคบ และไม่เป็นเอกเทศ จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเท่าที่ควร ต่อมาราวปี  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมืองจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารกศน. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 4 ตำบลวังเมือง  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยต่อมาได้มอบอาคารดังกล่าวให้เป็นที่ตั้งของ กศน.ตำบลวังเมือง จวบจนปัจจุบัน

         กศน.ตำบลวังเมือง  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

Super User