บ้านดอนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056 - 271501 092 - 8542244 Kritsana.Pomkham@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลวังม้า

รูปภาพ 

นางสาวกฤษณา  ป้อมคำ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 092-8542244

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
046469
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
41
540
1006
44953
2175
2865
46469

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-24 13:36

องค์กรนักศึกษา  กศน.ตำบลวังม้า

        1.  นางสาวกชกร         ชาตินัด              ตำแหน่ง          ประธาน

        2.  นายวิวัฒน์             พงษ์สวัสดิ์          ตำแหน่ง          รองประธาน

        3.  นางสาวธิดานิล        อินทร์ไพจิตร์     ตำแหน่ง          ประชาสัมพันธ์

        4.  นายอัครพล            กล้าสาริกิจ         ตำแหน่ง          ปฏิคม

        5.  นางสาวประภัสสรา   อยู่สุภาพ           ตำแหน่ง         การเงินและบัญชี

        6.  นายพิชิตชัย           พับพุ                 ตำแหน่ง          กิจกรรมนักศึกษา

        7.  นางสาวเจษฎา        ศรีเต็ม              ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

        8.  นางสาวมนต์นภา      เรืองกระบี่วิทย์   ตำแหน่ง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        9.  นางสาวจริยา          ขุมทอง             ตำแหน่ง          กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ กศน.ตำบลวังม้า

 1. นายพิพิธธนพัฒน์    ราชสิงห์        ตำแหน่ง          ประธาน
 2. นายสมพงษ์    เกษอางค์              ตำแหน่ง          รองประธาน
 3. นายอดิเรก    ซาบุตร                    ตำแหน่ง          กรรมการ
 4. นายอนุรักษ์    บุญโท                   ตำแหน่ง          กรรมการ
 5. นายประเทือง    เขม้นกสิกร          ตำแหน่ง          กรรมการ
 6. นายโกมล    ขันกสิกรรม              ตำแหน่ง          กรรมการ
 7. นายเอกพันธ์    สุระแสง               ตำแหน่ง          กรรมการ
 8. นายธนพล     สะมะถะธัญกร         ตำแหน่ง          กรรมการ
 9. นายชูศักดิ์    เขม้นกสิกรรม          ตำแหน่ง          กรรมการ
 10. นายมณฑล    กูลการขาย            ตำแหน่ง          กรรมการ
 11. นายจรูญ    จันสารี                      ตำแหน่ง          กรรมการ
 12. นางกรรณิการ์    คงกะเวศ            ตำแหน่ง          กรรมการ
 13. นาย พงค์พันธ์    บุญส่ง               ตำแหน่ง          กรรมการ
 14. นาย จำเนียร    สุรอด                  ตำแหน่ง          กรรมการ
 15. นางสาวสุดใจ    ประดิษฐสุข        ตำแหน่ง          กรรมการ
 16. นายเอื้อ    กางกรณ์                    ตำแหน่ง          กรรมการ
 17. นางสาวจริยา    ขุมทอง              ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

 ดาวน์โหลด

   

ความเป็นมา

เดิมทีเป็นที่ตั้งของค่ายพม่า มาตั้งกองทัพทหารเกิดการล้มป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ในค่ายทหารไม่มีหมอรักษา จึงได้มีหมอมูลคนอยู่ใกล้ ๆ ค่ายทหารซึ่งแกเป็นหมอโบราณ ได้เข้ามารักษาทหารในค่ายจนหายป่วย พวกทหารไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเลยยก ที่ดินของกองทัพที่ตั้งอยู่ให้กับตาหมอมูล ตาหมอมูลเห็นเป็นที่ทำเลดีเหมาะกับที่จะสร้างวัดจึงชักชวนชาวบ้านที่อยู่ไม่กี่หลังคาเรือน ช่วยกันสร้างวัดซึ่งติดกับแม่น้ำสะแกกัง แม่น้ำมีความลึกมากชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาบ้าง เลี้ยงวัวและม้ากันมาก และใช้ม้าเป็นพาหนะการเดินทางการค้าขายต่างแดน ซึ่งแม่น้ำสะแกกังเป็นวังลึกมาก และพ่อค้าเดินทางมากับม้าได้ตกน้ำตาย ตาหมอมูลเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังม้า  กศน.ตำบลวังม้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  4  บ้านดอนรัง   ตำบลวังม้า  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  มีพื้นที่โดยประมาณ 101 ตร.กม. หรือ 138,750 ไร่ มีแม่น้ำวังม้าไหลผ่านและเป็นเส้นทางเขตแดนระหว่างตำบลวังม้ากับตำบลวังเมือง ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว 10 กม. กศน.ตำบลวังม้า  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

ที่ตั้ง

กศน.ตำบลวังม้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  บ้านดอนรัง   ตำบลวังม้า  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  มีพื้นที่โดยประมาณ 101 ตร.กม. หรือ 138,750 ไร่ มีแม่น้ำวังม้าไหลผ่านและเป็นเส้นทางเขตแดนระหว่างตำบลวังม้ากับตำบลวังเมือง ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว 10 กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสร้อยละคร ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังม้า อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เทือกเขาหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังเมือง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลวังม้า

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

          ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  มีพื้นที่โดยประมาณ 101 ตร.กม. หรือ 138,750 ไร่    มีแม่น้ำวังม้าไหลผ่านและเป็นเส้นทางเขตแดนระหว่างตำบลวังม้ากับตำบลวังเมือง ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว 10 กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสร้อยละคร ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังม้า อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เทือกเขาหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังเมือง

ลักษณะทางกายภาพ

          พื้นที่โดยประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือ 138,750 ไร่ มีแม่น้ำวังม้าไหลผ่านและเป็นเส้นทางเขตแดนระหว่างตำบลวังม้ากับตำบลวังเมือง ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว  10 กิโลเมตรพื้นที่ ราบลุ่มถนนลาดยาง สายลาดยาว – สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กม.ที่ 3013 ถนนลาดยางสายวังม้า – หนองกระทิง (ถนนภายในตำบล)ถนนลาดยางสายเกาะเปา-หนองกระโดนถนนลาดยางสายหนองยาว – หนองหัวคนถนนลูกรังภายในตำบล จำนวน 18 เส้นมีไฟฟ้าเข้าถึง 16 หมู่บ้าน มีคลองส่งน้ำขนาดเล็ก

อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม 
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

 • ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 16 หมู่บ้าน ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง
 • ประปา มีประปาครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

       เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ จำนวน 2 เส้นทาง เข้าทางตำบลลาดยาว ถึง หมู่ที่ 4 บ้านดอนรัง ตำบลวังม้า เป็นถนนลาดยาง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร เข้าทางตำบลหนองนมวัว เป็นถนนลาดยาง รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร 

ข้อมูลด้านการศึกษา

     ตำบลวังม้า มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 5  แห่ง  โดยมีนักเรียนจำนวน 601 คน  ในแต่ละสถานศึกษาที่อยู่ในเขตตำบลวังม้า มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา  ดังนี้

             1)  โรงเรียนวัดวังม้า                             จำนวนนักเรียน 158 คน

             2)  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี               จำนวนนักเรียน 146 คน

             3)  โรงเรียนบ้านวังสำราญ                     จำนวนนักเรียน 216 คน

             4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    2 แห่ง            จำนวนนักเรียน 31 คน

             5)  กศน.ตำบล               1 แห่ง            จำนวนนักศึกษา 50 คน