บ้านดอนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056 - 271501 092 - 8542244 Kritsana.Pomkham@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลวังม้า

รูปภาพ 

นางสาวกฤษณา  ป้อมคำ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 092-8542244

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
084939
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
244
273
908
82301
4647
5141
84939

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-24 21:05

ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ

            1.ใบความรู้ปฐมนิเทศ

            2.วีดีโอปฐมนิเทศ

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

            3.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

           1.ใบความรู้

           2.ใบงาน

ครั้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 12 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 13 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบหลังเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

            3.แบบทดสอบก่อนเรียน

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ

            1.ใบความรู้ปฐมนิเทศ

            2.วีดีโอปฐมนิเทศ

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

           1.ใบความรู้

ครั้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 12 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

ครั้งที่ 13 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบหลังเรียน

            2.ใบความรู้

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน กศน. ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ

            1.ใบความรู้ปฐมนิเทศ

            2.วีดีโอปฐมนิเทศ

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

           1.ใบความรู้

ครั้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 12 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

ครั้งที่ 13 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบหลังเรียน

            2.ใบความรู้

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ

            1.ใบความรู้ปฐมนิเทศ

            2.วีดีโอปฐมนิเทศ

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

            3.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

           1.ใบความรู้

           2.ใบงาน

ครั้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่ 12 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบก่อนเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 13 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            1.แบบทดสอบหลังเรียน

            2.ใบความรู้

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบก่อนเรียน

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.ใบงาน

ครั้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบ

ครั้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

            1.ใบความรู้

            2.แบบทดสอบหลังเรียน

            3.ใบงาน

ครั้งที่ 20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

หมวดหมู่รอง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลวังม้าจ้า 👩🏻👦🏻🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️
*****ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564****
🔅เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 📝
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิเดิม จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพ่อและแม่ จำนวน 2 ฉบับ
6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
📲ติดต่อ 065-4800040 ครูมิ้น
175191196 1387248234969615 7848805495872399188 n