หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271501 086-6754595 Maresa.su@gmail.com
ครู กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

154630282 280508370089740 6343618238427494705 n

นางสาวสุภาพร  สุผามาลา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 086-6754595

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
008830
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5
8
65
8708
13
369
8830

Your IP: 192.168.1.1
2023-12-02 02:02

1. นางสาวอมรรัตน์ สุดเจริญ               ตำแหน่ง                   ประธาน

                   2. นางสาวอัญญาณี จันทร์แสง             ตำแหน่ง                   รองประธาน

                   3. นางสาวสุกัญญา พรมทิม                ตำแหน่ง                   ประชาสัมพันธ์

                   4. นายนันทวัฒน์ อินสุวรรณ์               ตำแหน่ง                   ปฏิคม

                   5. นายเมธัส  กัลยานุช                     ตำแหน่ง                   การเงินและบัญชี

                   6. นางสาวนริศรา เรือสุวรรณ์              ตำแหน่ง                   กิจกรรมนักศึกษา

                   7. นางสาวสร้อยสุดา สมลำดวน            ตำแหน่ง                   กรรมการและเลขานุการ

                   8. นางสาวสุมลฑา อินทะวัน               ตำแหน่ง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                    9. นางสาวสุภาพร สุผามาลา              ตำแหน่ง                   กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

1.กำนันตำบลศาลเจ้าไก่ตอ                            ประธานกรรมการ

2.นายพิชัย                 เจ็กจันทึก                            กรรมการ

3.นายณัฐดนัย             ดีสุ่ย                                  กรรมการ

4.นายทองล้วน             น้อยมล                              กรรมการ

5.นายมงคล                พฤกษา                              กรรมการ
6.นางสมศรี                แหยมประเสริฐ                      กรรมการ

7.นายเจน                 ทองไทย                              กรรมการ

8.นายไพฑูรย์              แสงตะวัน                            กรรมการ

9.นายสมศักดิ์              ชั่งคำ                                 กรรมการ

10.นายจิระวัฒน์          สุขเกษม                             กรรมการ

11.นายนิพนธ์             สุขานนท์                            กรรมการ        

12.นายมน                ไข่มุกข์                               กรรมการ

   13.ครู กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ                              กรรมการและเลขานุการ

13523004 1205632019487730 4363161138770732767 o 1

 

    

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เดิมตั้งอยู่ในอาคารส่งเสริมอาชีพบ้านวัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอนุชา ขู่คำราม เป็นครูประจำกลุ่ม และได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตัวอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 3 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ต่อมามีการแบ่งการปกครองในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อโดยหมู่ที่เป็นเขตเทศบาล และ อบต. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้ย้ายไปอยู่ที่ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โดยใช้ห้องประชุมเป็นสถานที่พบกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2545ได้มีการเปลี่ยนครูประจำกลุ่มโดยมี นางสาวสุภาพร สุผามาลา เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และในปี พ.ศ.2553 เป็นปีปฏิรูปการศึกษาซึ่งการจัดตั้ง กศน.ตำบลเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของสำนักงาน กศน.เพื่อขยายแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ อันเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภารกิจ กศน.ตำบล คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบแลการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งเชื่อมโยงและประสานภาคเรือข่ายในการจัดการเรียนรู้ราคาถูก ประกอบกับศูนย์การเรียนชุมชนมีนักศึกษาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงร่วมกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อหาสถานที่ในการจัดกาเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม จึงได้มีการของใช้อาคารส่งเสริมอาชีพจักสานชุมชนพอเพียง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี เป็นสถานที่ โดยมีนายไพฑูรย์ แสงตะวัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ให้การสนับสนุน โดยดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยมีนายเสน่ห์ คงแป้น นายอำเภอลาดยาวเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมวัด   สายแวว เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี   สถานที่ตั้ง อาคารส่งเสริมอาชีพจักสานชุมชนพอเพียงหมู่ที่7 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

แผ่นที่

2.1 สภาพทั่วไปของตำบล

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เนื้อที่    มีพื้นที่ทั้งหมด 84.72 ตารางกิโลเมตร    หรือมีพื้นที่  52,750  ตารางกิโลเมตรห่างจากที่ตั้งอำเภอลาดยาวระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ระยะ  ทางประมาณ 53 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอนสลับพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงแยกเป็นตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ มีส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 2 องค์กร คือ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดต่อ     ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว

ทิศใต้       ติดต่อ     ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว

ทิศตะวันตก  ติดต่อ   ตำบลแม่วงก์  อำเภอแม่วงก์

ทิศตะวันออกติดต่อ     ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว

สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ดอนสลับพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มีเทือกเขาอยู่ทางตะวันตก ของพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ต่อเนื่องจังหวัดกำแพงเพชร มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่หลายสาย เช่น คลองสาลี คลองแม่วงก์ คลองแม่เปิน เป็นต้น เส้นทางติดต่อคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงหมายเลข 1072 ที่เป็นเส้นทางต่อเชื่อมตัวอำเภอลาดยาว และทางหลวงหมายเลข 1117 เชื่อมตัวอำเภอแม่วงก์ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ประกอบอาชีพด้าน การเกษตร กรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา,ทำไร่ เป็นต้น สำหรับการ ทำนาส่วนใหญ่

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ประกอบอาชีพด้าน การเกษตร กรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา,ทำไร่ เป็นต้น สำหรับการ ทำนาส่วนใหญ่ จะทำนาจากน้ำฝนและน้ำบาดาลใน หนึ่งปีจะทำนาได้ประมาณ 2-3 ครั้ง เท่านั้น ส่วนการ ทำไร่มีการเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ถั่วเขียว มัน สำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง สัตว์ เพื่อไว้บริโภค และการค้า เช่น เป็ด ไก่ สุกร และ โค/กระบือ เป็นต้น ส่วนทางด้านการประกอบอาชีพ ด้านอุตสาหกรรมจะมีธุรกิจรับซื้อพืชไร่ อยู่จำนวน 4 แห่ง และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การทำเปล ยวน และการทำเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ เพื่อใช้เองและ เพื่อการค้ามีสมาชิกกลุ่มประมาณ 5 - 6 คน โดยใช้ เวลาในช่วงว่างของฤดูกาลทำนาช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ ครอบครัวได้ ส่วนร้านค้าขายของชำ และอาหาร จะมี อยู่ตามเขตชุมชนของแต่ละหมู่ ประมาณหมู่ละ 1 – 7 ร้าน เป็นต้น