กศน.ตำบลมาบแก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271501 090-5935577 Petcharat958@gmail.com
ครู กศน.ตำบลมาบแก

เพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ

นางสาวเพชรรัตน์  เหล่าเขตกิจ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร  090-5935577

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
013911
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
10
14
33
13760
428
860
13911

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-28 13:23

องค์กรนักศึกษา

องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลมาบแก

                                   1.  นางสาวพรทิพย์       โชติศรี            ตำแหน่ง                   ประธาน

                                   2.  นางสาวสุทธิดา        กระแสโสม      ตำแหน่ง                   รองประธาน

                                   3.  นายนพพร               พูลกสิการ        ตำแหน่ง                   ประชาสัมพันธ์

                                   4.  นางสาวจันทร์จิรา     แจ้งจบ            ตำแหน่ง                   ปฏิคม

                                   5.  นางสาวมีนา            พันเขียน          ตำแหน่ง                   การเงินและบัญชี

                                   6.  นางสาวเสาวรส        มีลาภ              ตำแหน่ง                   กิจกรรมนักศึกษา

                                   7.  นางสาวมณีรัตน์       แสงมะณี          ตำแหน่ง                   กรรมการและเลขานุการ

                                   8.  นายจุลจักร              ชังกลิ่น            ตำแหน่ง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                   9.  นางสาวเพชรรัตน์     เหล่าเขตกิจ     ตำแหน่ง                   กรรมการที่ปรึกษา

Super User