กศน.ตำบลมาบแก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271501 090-5935577 Petcharat958@gmail.com
ครู กศน.ตำบลมาบแก

เพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ

นางสาวเพชรรัตน์  เหล่าเขตกิจ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร  090-5935577

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
010509
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4
25
94
10353
29
516
10509

Your IP: 192.168.1.1
2023-12-02 02:33

ครั้งที่

แผนการเรียนรู้ที่

วิชา

ใบความรู้ 

1

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

 ใบความรู้

2

แผนการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

 ใบความรู้

3

แผนการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

 ใบความรู้

4

แผนการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

 ใบความรู้

5

แผนการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

 ใบความรู้

6

แผนการเรียนรู้ที่5

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

 ใบความรู้

7

แผนการเรียนรู้ที่6

ศิลปศึกษา

 ใบความรู้

8

แผนการเรียนรู้ที่7

ศิลปศึกษา

 ใบความรู้

9

แผนการเรียนรู้ที่8

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ใบความรู้

10

แผนการเรียนรู้ที่9

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ใบความรู้

11

แผนการเรียนรู้ที่10

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ใบความรู้

12

แผนการเรียนรู้ที่11

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

13

แผนการเรียนรู้ที่12

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

14

แผนการเรียนรู้ที่13

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

15

แผนการเรียนรู้ที่14

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

16

แผนการเรียนรู้ที่15

ทักษะการขยายอาชีพ

 ใบความรู้

17

แผนการเรียนรู้ที่16

ทักษะการขยายอาชีพ

 ใบความรู้

18

แผนการเรียนรู้ที่17

ทักษะการขยายอาชีพ

 ใบความรู้

19

แผนการเรียนรู้ที่18

ทักษะการขยายอาชีพ

 ใบความรู้

20

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

5-6 มีนาคม  2565

เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  

ครั้งที่

แผนการเรียนรู้ที่

วิชา

ใบความรู้

1

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

 ใบความรู้

2

แผนการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 ใบความรู้

3

แผนการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 ใบความรู้

4

แผนการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 ใบความรู้

5

แผนการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 ใบความรู้

6

แผนการเรียนรู้ที่5

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 ใบความรู้

7

แผนการเรียนรู้ที่6

ศิลปศึกษา

 ใบความรู้

8

แผนการเรียนรู้ที่7

ศิลปศึกษา

 ใบความรู้

9

แผนการเรียนรู้ที่8

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ใบความรู้

10

แผนการเรียนรู้ที่9

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ใบความรู้

11

แผนการเรียนรู้ที่10

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ใบความรู้

12

แผนการเรียนรู้ที่11

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

13

แผนการเรียนรู้ที่12

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

14

แผนการเรียนรู้ที่13

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

15

แผนการเรียนรู้ที่14

ทักษะการเรียนรู้

 ใบความรู้

16

แผนการเรียนรู้ที่15

ทักษะการrพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้ 

17

แผนการเรียนรู้ที่16

ทักษะการrพัฒนาอาชีพ

 ใบความรู้

18

แผนการเรียนรู้ที่17

ทักษะการrพัฒนาอาชีพ

 ใบความรู้

19

แผนการเรียนรู้ที่18

ทักษะการrพัฒนาอาชีพ

 ใบความรู้

20

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

5-6 มีนาคม  2565

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา
หลังจากนั้นระบบจะแจ้ง ลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

โครงการอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว ข้าราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอลาดยาว อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำค่าเป้าหมายและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

17925.jpg

หน้าที่ 1 จาก 2