สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Twetter 500X1500 01 Vert

ผู้บริหารสถานศึกษา

          ผอpng

          นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ 
    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลาดยาว

391610993 811523300764517 4366840581529684053 n removebg preview

นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม
ครู 

 

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

 aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hpLzAvdWQvMjc4LzEzOTA4NjkvZmFjZWJvb2stbG9nby0xMDI0eDU3Ni5qcGc

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

162798
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
208
526
3209
156085
6713
14568
162798

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-15 11:06

   วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอลาดยาว นำโดย นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากร กศน.อำเภอลาดยาว ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กศน.ตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ กศน.ตำบลทุกตำบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

161411

     วันที่ 29-30 มกราคม 2565 นำโดย นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้ นางภัสรา ทวิชาติสกุล ครูผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดค่ายอบรมพัฒนาทักษะวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ณ หอประชุมอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

161199

         วันที่ 27 มกราคม 2565 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว  ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรักชาติ ความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติ และมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ระหว่างวันที 27-28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

160966

           วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การท่านต้อนรับ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.
          ประธานในโครงการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำโดยในโครงการ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการของ กศน.อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 13.00 น. รับชมการแสดง Best practice ของนักศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา และเวลา 14.00 น. ได้เยี่ยมชมโคก-หนอง-นา โมเดล ตามพระราชดำริฯ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
 
LINE ALBUM 25 มกราคม 2565 ประชุมชี้แจงจุดเน้นต้อนรับ 0

     วันที่ 18-19 มกราคม 2565 กศน.อำเภอลาดยาว  นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว  และครู กศน.ตำบล ทุกตำบล ร่วมรับการประเมินการเปิดเรียนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  ซึ่งรับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว เพื่อเตรียมความพร้อมของ กศน.ตำบล ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

159909

Copyright © 2020 by ศูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลาดยาว. All rights reserved.