สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Twetter 500X1500 01 Vert

ผู้บริหารสถานศึกษา

          ผอpng

          นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ 
    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลาดยาว

391610993 811523300764517 4366840581529684053 n removebg preview

นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม
ครู 

 

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

 aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hpLzAvdWQvMjc4LzEzOTA4NjkvZmFjZWJvb2stbG9nby0xMDI0eDU3Ni5qcGc

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

162836
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
246
526
3247
156085
6751
14568
162836

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-15 12:21

     วันที่ 19 เม.ย65 เวลา 13.00-15.00 น. โดยนางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับ จังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนางณัฐวรรณ  จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ กศน.ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM 5 D ตำบลหนองยาว ๒๒๐๔๒๒ 137

     วันที่ 7-8 เมษายน 2565 นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และนางภัสรา ทวีชาติสกุล ครูผู้ช่วย  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ  

    โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน. ให้กับวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อไปขยายผลในระดับตำบล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเกิดความรู้ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะอ่างยิ่งการค้าขายสินค้าออนไลน์ การใช้สมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM โครงการดิจิทัล 2565 220407 0

👩‍🏫เปิดแล้วจ้า เปิดแล้ว กศน.อำเภอลาดยาว เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้👌👌
📌ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย☝️☝️
✏️✏️✏️หลักฐานการสมัคร 📝📝📝
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง     จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา     อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง     จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา     จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 3 รูป
6. ถ้ามี เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล   เป็นต้น

รับสมัครนักศึกษา กศน.

LINE ALBUM สอบn net 6022565 ๒๒๐๒๐๗ 18

     วันที่ 7 เมษายน 2565 นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอลาดยาว ต่อไป

172706

   วันที่ 1-2 เมษายน 2565 นำโดย นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาวและบุคลากร กศน.ลาดยาว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM โครงการ SAR และประกันคุณภาพ 1 2 เมษายน 65 ๒๒๐ 4

Copyright © 2020 by ศูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลาดยาว. All rights reserved.