ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(((รายละเอียดคลิก)))

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์