ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน

หลักสูตรการศึกษาานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(((อ่านรานละเอียดคลิก)))

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์