เอกสารประกวดราคา E-Bidding การซื้อหนังสือแบบเรียนฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย

เอกสารประกวดราคา E-Bidding การซื้อหนังสือแบบเรียนฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ตามประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดคลิก

 

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์