ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 1ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย นายธีรวุฒิ สวนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์