ดาวน์โหลดเชิญชวน ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย เชิญชวน ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน 

 2565

เทศกาลกินเจ

คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” ไปด้วย แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย

images 1นสารทไทย หรือ วันสารทเดือนสิบ เป็นเทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่ง วันสารทไทย 2565 ตรงกับวันวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน วันนี้มีความสำคัญอย่างไร มาย้อนอ่าน ประวัติ ขนมวันสารทไทย ประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้

หน้าที่ 1 จาก 14

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รูปโปรไฟล์ ๒๒๐๒๒๔ 0

นางสาวเกตุมณี ฤทธิ์เทพ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

004908
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
56
179
4576
927
913
4908

Your IP: 192.168.1.1
2022-09-29 15:12
@ 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก 500/4 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160. โทรศัพท์ : 056-248-216 E-MAIL : Thatako_nsw@nfe.co.th