สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • 307293038 457658609726032 2844851847326834559 N
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร

       

  • พี่ระ
  • นางชญานภัส  ขาวผ่อง
  • ครู
  • รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

074763
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
163
151
439
72872
3855
4826
74763

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-24 20:37

page

วันที่ 27 มกราคม 2565 กศน.ตำบลพนมรอก วังใหญ่ ทำนบ และดอนคา ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศICT ณ กศน.ตำบลพนมรอก เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆผ่านทางเทคโนโลยีฯ โดยมีนายอรรถพล เกตุสากร รองนายกอบต.พนมรอก ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด นางสาวทิพปภา  รอดแสวง เจ้าหน้าที่ ICT อบต.พนมรอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ มี ชญานภัส  ขาวผ่อง ครูกศน.อำเภอท่าตะโกและ นางก้านตอง  ชูมา ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้นิเทศกิจกรรม

page

วันที่ 25 มกราคม 2565 กศน.อำเภอท่าตะโก นำโดย นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. มอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดนิทรรศการ การส่งเสริมประชาชนอำเภอท่าตะโก ได้มีอาชีพมีรายได้ และพัฒนาสู่การเป็นวิทยากร สอน มีขนมเทศกาลงานมงคล การทำพริกทอด การทอผ้าลายขอ ผ้าพระราชท่าน และกิจกรรมส่่งเสริมการอ่านฯ ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชมชน คน กศน.อำเภอท่าตะโก

ติวหัวถนน22

วันที่ 22  มกราคม 2565 นำโดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก  มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวถนน ดำเนินการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ (กศน.ต.หัวถนน,ต.หนองหลวง) ณ กศน. ตำบลหัวถนน  อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายกริชขจร บุญประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

page

ในวันที่ 25 มกราคม 2565 กศน.ตำบลท่าตะโกและกศน.ตำบลวังมหากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ วงษ์สุวรรณ์ กำนันตำบลท่าตะโก เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และมี นายณเดชน์ ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อสุขภาวะกาย สุขภาวะจิตและบุคลิกภาพของผู้เรียน ณ กศนตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พนมรอกไข่เยี่ยวม้า21

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก มอบหมายให้นางสาวนิภาภรณ์ ผู้ภักดี  ครูอาสาสมัครฯ นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาชีพ การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรอาชีพ 5 ชั่วโมง หลักสูตรวิชา การทำไข่เยี่ยวม้า ณ บ้านหนองคร่อ หมู่ที่ 3  ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นายยุทธนา พันธ์ที ครู กศน.ตำบลพนมรอก เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมและมี นางสาววัชรี ด้วงนคร เป็นวิทยากร  มีผู้เรียน จำนวน 10 คน

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก. All rights reserved.