ทำเนียบผู้บริหาร

       

  • พี่ระ
  • นางชญานภัส  ขาวผ่อง
  • ครู
  • รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

061427
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5
133
764
57420
5481
4233
61427

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 01:24

    

26705274364๒๐๒๒ ๐๙ ๑๖ ๑๐ ๐๐ IMG 5201

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ ประกาศจัดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 789  แห่ง โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษา ในสถานศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6  ในสวนของอำเภอท่าตะโก  มีชื่อว่า

“ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโก” เป็นสถานศึกษา ในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
          สถานที่ปฏิบัติงาน  เดิมใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโกเป็นสถานที่ทำงานของ ศูนย์บริการกาศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโก
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2543  ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บริเวณต่อจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ทำงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโกได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลครบทั้ง  10  ตำบล
         ต่อมาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้นและประกาศเปลี่ยนแปลง ชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก  เรียกชื่อย่อว่า  “ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าตะโก” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 

 

 

 

 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก. All rights reserved.