สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • 307293038 457658609726032 2844851847326834559 N
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร

       

  • พี่ระ
  • นางชญานภัส  ขาวผ่อง
  • ครู
  • รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

058128
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
221
487
708
56819
2182
4233
58128

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-16 10:00

FB วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นางชญานภัส  ขาวผ่อง ครู นางจิราลักษณ์ อินต๊ะไวงค์ ครูผู้ช่วย นางสุจิตรา  กุลศรี ครูอาสาสมัคร และนายยุทธนา  พันธ์ที  ครู กศน.ตำบล ดำเนินการติดตามผลการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนการทำน้ำพริก ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

FB

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นางจิราลักษณ์ อินต๊ะไชยวงค์ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะ นำกลุ่มอาชีพและรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประจำปี 2565 ณ วัดหัวถนนกลาง ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นางสาวเกตุมณี  ฤทธิ์เทพ บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นางสาวปิยธิดา  อาจจีน ครู กศน.ตำบล และนางสาวเยาวเรศ  ศรีสุทธิสัมพันธ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้ระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของสถานศึกษาให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ กศน.อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพ3รูปภาพ4

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางชญานภัส ขาวผ่อง ครู รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก มอบหมายให้บุคลากรครู สกร.อำเภอท่าตะโกและบรรณารักษ์ จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

76

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางชญานภัส ขาวผ่อง ครู รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอท่าตะโก ครั้งที่ 4 / 2567 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

75

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก. All rights reserved.