สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • 307293038 457658609726032 2844851847326834559 N
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร

       

  • พี่ระ
  • นางชญานภัส  ขาวผ่อง
  • ครู
  • รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

058427
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
520
487
1007
56819
2481
4233
58427

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-16 11:58

จัดทำ PA 22 ธันวาคม 2564 ๒๑๑๒๒๓จัดทำ PA 22 ธันวาคม 2564 ๒๑๑๒๒๓ 0

จัดทำ PA 22 ธันวาคม 2564 ๒๑๑๒๒๓ 1จัดทำ PA 22 ธันวาคม 2564 ๒๑๑๒๒๓ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอท่าตะโกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ส่วนของครู  โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายกิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญอดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโกลเด้นฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

timeline 20211217 112722timeline 20211217 112741

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กศน .อำเภอท่าตะโกเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงาน กศน. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม microsoft teams โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์

c9eff4b47617853cdc6291f993e89278d 4620693218548964932 ๒๑๑๒๒๐c9eff4b47617853cdc6291f993e89278d 4620693218548964932 ๒๑๑๒๒๐ 1

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอท่าตะโก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายนิยม ภาลีกัณฑ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโกลเด้นฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

ปัจฉิม12564 9 ธ 2.ค64 ๒๑๑๒๐๙14566ปัจฉิม12564 9 ธ 0.ค64 ๒๑๑๒๐๙ปัจฉิม12564 9 ธ 11.ค64 ๒๑๑๒๐๙

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอท่าตะโกจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานในพิธีและผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 91 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก

20211202 09043720211202 090611

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ ของนักศึกษา กศน.อ.ท่าตะโก  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ วัดสระโบส์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก มีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก มาทำการตรวจ ATK  ให้กับบุคลากร 100 % กับนักศึกษา 10 % ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด

20211202 09351920211202 101808

15141550

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก. All rights reserved.