สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • 9

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

      Director2

  • นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง
  • รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
  • รักษาการในตำแหน่ง
    ผู้อำนวย กศน.อำเภอท่าตะโก

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

003429
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4
23
155
3135
526
504
3429

Your IP: 192.168.1.1
2022-01-23 06:43

ติวหัวถนน22

วันที่ 22  มกราคม 2565 นำโดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก  มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวถนน ดำเนินการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ (กศน.ต.หัวถนน,ต.หนองหลวง) ณ กศน. ตำบลหัวถนน  อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายกริชขจร บุญประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

พนมรอกไข่เยี่ยวม้า21

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก มอบหมายให้นางสาวนิภาภรณ์ ผู้ภักดี  ครูอาสาสมัครฯ นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาชีพ การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรอาชีพ 5 ชั่วโมง หลักสูตรวิชา การทำไข่เยี่ยวม้า ณ บ้านหนองคร่อ หมู่ที่ 3  ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นายยุทธนา พันธ์ที ครู กศน.ตำบลพนมรอก เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมและมี นางสาววัชรี ด้วงนคร เป็นวิทยากร  มีผู้เรียน จำนวน 10 คน

19โรตี

วันที่ 19  มกราคม 2565 นำโดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก  มอบหมายให้นางสาวศิรินันท์  กุญแจกล ครู กศน.ตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรอาชีพ การทำขนมโรตีกรอบ ณ  หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง  อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางกุมภา วรพุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ป้องกันยาเสพติด20

วันที่ 20  มกราคม 2565 นำโดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก  มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวถนน ดำเนินการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันยาเสพติด ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน  อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวปุญญพัฒน์ ใบกุหลาบ เป็นวิทยากรให้ความรู้

พนมเศษ19โรคติดต่อ

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวภัสดี ภูกองไชย ครู กศน.ตำบลพนมเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนมเศษ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการดำเนินชีวิตห่างไกลโรคติดต่อ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมี นายชาญวิทย์ เทียบเทียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนมเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก. All rights reserved.