กศน.ตำบลหนองหม้อ หมู่ 2 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 - 086-9320079 pancake-14@hotmail.com วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ครู กศน.ตำบลหนองหม้อ

kanpirom

นางกรรภิรมย์  บุษประทุม

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 086-9320079

 

นาย

ตำแหน่ง ครูอาสา

 เบอร์โทร 

นาย

ตำแหน่ง ครูอาสา

 เบอร์โทร 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

เว็บไซต์ กศน.ตำบล ในอำเภอ
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
024953
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
25
19
144
24715
230
852
24953

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 11:56

กศน.ตำบลหนองหม้อ  จัดโครงการ"เกษตรอินทรีย์  วิถีแห่งความพอเพียง"  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และด้านเกษตรอินทรีย์ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  15  คน  ในวันที่ 21  มิถุนายน  2565   ณ  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ 7  บ้านหนองละมั่ง ตำบลหนองหม้อ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒๐๖๒๑ 23

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒๐๖๒๑ 16

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒๐๖๒๑ 6

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒๐๖๒๑ 10

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒๐๖๒๑ 0

กศน.ตำบลหนองหม้อ จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัติย์ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง  ในวันที่  16  มิถุนายน 2565  ณ  กศน.ตำบลหนองหม้อ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่ 17  มิถุนายน 2565  ณ  อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

  LINE ALBUM ประวัติศาสตร์ชาติไทย หนองหม้อ ๒๒๐๖๒๐ 3       LINE ALBUM ประวัติศาสตร์ชาติไทย หนองหม้อ ๒๒๐๖๒๐ 1

 

  LINE ALBUM ค่ายบางระจัน ๒๒๐๖๒๐ 15        LINE ALBUM ค่ายบางระจัน ๒๒๐๖๒๐ 23

 

 

54739

295538

กศน.ตำบลหนองหม้อ  จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น  กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรวิชาพวงกุญแจถักโครเชต์ จำนวน 3 ชม.  ในวันที่  11 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น.  ณ  บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 2  บ้านหนองหม้อ  ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  

264726

264732

264738

กศน.ตำบลหนองหม้อ  จัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา  โมเดล  ในวันที่  29 มิถุนายน 2564  ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4  บ้านหนองซีสอ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีพัฒนากรตำบลหนองหม้อ คุณวาริน  อยู่สบาย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องโคก หนอง นา โมเดล

243357243358

243355

กศน.ตำบลหนองหม้อ  จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น  กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.  หลักสูตรขนมจีบ  จำนวน 3 ชั่วโมง  ในวันที่  25 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 7 บ้านหนองละมั่ง  ตำบลหนองหม้อ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

264777

264753

264767

264755

กศน.ตำบลหนองหม้อ  จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ห่างไกลโควิด-19 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564  ณ  อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  บ้านหนองละมั่ง  ตำบลหนองหม้อ  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หน้าที่ 1 จาก 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์