สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • banner2

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

   รูปบุคลากร ๒๑๐๗๑๗ 0

 นายไพศาล  สุขรัตน์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตาคลี
ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.สกร.อำเภอตาคลี

ครูแจ๋วแหวว

นางสาวพิมพกานต์ สารวิชัย
ครูผู้ช่วย

ครูโสภา

นางโสภา  ทองธานี
ครูอาสาสมัครฯ

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

040863
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
13
65
234
40232
713
1801
40863

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-14 05:34

กศน.อำเภอตาคลี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Sar)และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ ลานเรียนรู้ กศน.อำเภอตาคลี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และรักษาการณ์ กศน.อำเภอชุมแสง เป็นวิทยากรให้ความรู้

107996

กศน.อำเภอตาคลี ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ

LINE ALBUM โครงการ รับมอบนโยบายและจุดเน้น 2564 ๒๑๑๒

ซึ่งในโครงการมีการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลและรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การสรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การรวบรวมความคิดเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องการให้เกิดและสิ่งที่ต้องการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการชี้แจงมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

LINE ALBUM โครงการ รับมอบนโยบายและจุดเน้น 2564 ๒๑๑๒ 0

โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

กศน.อำเภอตาคลี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี และภาคีเครือข่ายร่วมจัดโครงการ To be number one โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน

LINE ALBUM ประกวดระดับภาค ๒๑๑๑๑๐ 1

กศน.อำเภอตาคลี ร่วมกับชุมชนบ้านเขาวง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องแค จัดสถานที่ และจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประกวด 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัล 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน "ดีเด่น" ของจังหวัดนครสวรรค์

S 18546721

1 20211012 211545 0000

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี. All rights reserved.