บ้านโค้งสวอง หมู่ 6 ต.โพธิ์ประสาท อไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60000 056-259545
ครู กศน.ตำบลโพธิ์ประสาท

 

154922523 1120635651713757 4651813818466829933 n

นางสาววันทนา  มากบุญ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลโพธิ์ประสาท

 เบอร์โทร 093 9789615

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
007691
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16
15
77
7494
190
406
7691

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 19:30

ข้อมูลทั่วไป ตำบลโพธิ์ประสาท

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

           กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอไพศาลี มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี”  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท มีขนาดเนื้อที่  ประมาณ  กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร  ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็น กศน.ตำบลโพธิ์ประสาท  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

           ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนทั่วทั้งตำบล แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

เขตพื้นที่

          ทิศเหนือ           ติดต่อ   ตำบลโพธิ์ประสาท        อำเภอไพศาลี              จังหวัดนครสวรรค์
          ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลโพธิ์ประสาท        อำเภอไพศาลี              จังหวัดนครสวรรค์
                                              ตำบลดงดินแดง            อำเภอหนองม่วง          จังหวัดลพบุรี
          ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ตำบลทำนบ                  อำเภอท่าตะโก            จังหวัดนครสวรรค์
          ทิศใต้               ติดต่อ   ตำบลสุขสำราญ            อำเภอตากฟ้า              จังหวัดนครสวรรค์

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตครัวเรือน  2,33ครัวเรือน แยกเป็นชาย 3,359 คน หญิง 3,419 คน รวม 6,778 คน

การเดินทาง
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไพศาลีทางทิศใต้ประมาณ  23.5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  134.16  ตารางกิโลเมตร

Super User