156 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0857263669 0931234248 rungrat.phoem53@gmail.com วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองกรด

รูปชุดขาว

นางสาว รุ่งรัตน์ โพธิ์เอม
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลหนองกรด
 เบอร์โทร 0931234248 / 0857263669

  วางพวงมาลา

นาย อนนท์ คราวจันทร์ทึก
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลหนองกรด
 เบอร์โทร 0864465955

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

เว็บไซต์ กศน.ตำบล ในอำเภอ
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
022330
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
30
15
326
21793
708
1435
22330

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-20 19:22

ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองกรด

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกรดเป็นตำบลดั้งเดิมมิได้แยกจากตำบลอื่นใด ซึ่งเดิมในหมู่บ้านหนองกรดมีลักษณะเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่ และมีต้นกรดขึ้นอยู่กลางน้ำ มีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบบริเวณหนองน้ำนั้นเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่า บ้านหนองกรด เมื่อมีการประกาศจัดตั้งตำบล จึงได้ชื่อ   “ตำบลหนองกรด”   มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลหนองกรด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 133.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,500 ไร่

ตำบลหนองกรด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครสวรรค์ระยะทางห่างจากอำเภอ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 80,500ไร่หรือประมาณ 133.29 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17  หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ          มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์

ทิศใต้             มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลบางประมุง  อำเภอเมืองโกรกพระ

ทิศตะวันออก      มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์

ทิศตะวันตก       มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว

อาชีพ
สภาพที่ตั้งของตำบลหนองกรด มีลักษณะเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ การทำนา  ทำไร่ ทำสวนผสม อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  อาชีพรับราชการ  และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่  ได้แก่  โค กระบือ หมูป่า เป็ด ไก่ แพะ การประมง กลุ่มเกษตรกร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน เป็นต้น

 

Super User