สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Web  2566
  • Web  2566 002
  • Web  2566 003

ผู้บริหารสถานศึกษา

รูป ผอ.ชัยยศ 

นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ
ผู้อำนวยการ  ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

Facebook กศน.เมือง button

WEB กลุ่มพัฒนา มาตรฐาน กศนjpg

ระบบสารสนเทศ กศน.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

147148
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
281
301
1187
143673
5592
10475
147148

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-18 14:29

ปฐมนิเทศ นครพังคา 1 66

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้คณะครู ศสกร. ตำบลโซนนครพังคา ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายสมพงษ์ ขุนศรีรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ศิษย์เก่าดีเด่น กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พูดให้ข้อคิดสร้างกำลังใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน โดยมีนายมนู ทวิชาติสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศสกร.ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปฐมนิเทศ พระบาง 1 66

เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2566  เวลา 08.30 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้คณะครู ศสกร. ตำบลโซนพระบาง ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นางสาวสมบัติ ทองอ่อน ศิษย์เก่าดีเด่น กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พูดให้ข้อคิดสร้างกำลังใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน โดยมีนางกาญจนา กาศเกษม ครูผู้ช่วย กล่าวรายงาน นางสาวผจญ ติตติปานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปช.กรรมการสถานศึกษา 1 66

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรนักศึกษาและผู้ปกครอง ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ในครั้งนี้ได้มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายมนู ทวิชาติสกุล (ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ศสกร. อำเภอเมืองนครสวรรค์

5d บึงเสนาท 001

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปี 2566 ระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ นำโดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการ นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นางสุดา ทองแลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนุชวริญา เจียมศรีพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางรัตน์ษา กางกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวศรัญญา ผลไพร นักวิชาการศึกษา ณ กศน.ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

อังกฤษ เพื่ออาชีพ 001

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยนายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์. All rights reserved.