หมู่ 9 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 0625489569 - วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาชนกัน

003

นางสาวณัชชา  สุพรรณ์เศษ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0625489569 

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
059001
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
7
69
374
58100
1616
2400
59001

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-26 00:33

266741

                                                                                  นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มทอง

                                                                                         ประธานกรรมการ

129080

นางสาวศิริลักษณ์  ราชขันธ์

รองประธาน

129077

                                                                                              นายวัฒนา   หน่องนุ

                                                                                                เลขานุการ

ธัญบูร

                                                                                       นายธันยบูรณ์  เพิ่มทอง

                                                                                          กิจกรรมนักศึกษา

สมจิตร

                                                                                        นางสมจิต  ทองมหา

                                                                                             การเงิน บัญชี

อริสรา

                                                                                       นางสาวอริสรา  โชระเวก

                                                                                             ประชาสัมพันธ์

บุญลือ

                                                                                       นายบุญลือ  ภูมิโคกรักษ์

                                                                                                  ปฏิคม

42066

 นายเสถียรพงษ์  ครบุรี

   ประธานกรรมการ


42053

  นายกิตติ  มีทรัพย์

      รองประธาน

      สมควร       

 นางสมควร  เกิดแก้ว

      กรรมการ

        42064

      นายมานะ   เถาวัลย์

               กรรมการ

             65016

                นางสมบัติ  แก้วบุตรี

                กรรมการ

42138

  นายปรวิท์  หมั่นเขตกิจ

        กรรมการ   

             42056

         นางไพเราะ  กลิ่นเกสร

               กรรมการ

42058

 นายบัญญัติ  สุขแจ่ม

     กรรมการ                                                                                                                         

 

ณัชชา

 นางสาวณัชชา  สุพรรณ์เศษ

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

                                anigif           

         กศน.ตำบลเขาชนกัน เดิมชื่อศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขาชนกัน ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2553 โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ บนพื้นที่บริเวณที่ตั้งของอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองไผ่    มีพื้นที่บริการครอบคลุมตำบลเขาชนกัน 17 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง    ตำบลเขาชนกัน   หมู่   9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150    

          หมายเลขโทรศัพท์ 0625489569

          หมายเลขโทรสาร ........-......

          E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ กศน.ตำบล

หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ ตำบลเขาชนกัน  อำเภอแม่วงก์ 60150

โทร.0625489569

ลิงค์เพจกศน.ตำบลเขาชนกัน  

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-308770605970391

anigif

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

      ตำบลเขาชนกัน เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังน้ำขาว หมู่ 2 บ้านบุ่งผักกาด หมู่ 3 บ้านคลองสายทอง หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 5 บ้านเนินใหม่ หมู่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ 7 บ้านวังชุมพร หมู่ 8 บ้านดงยาง หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ หมู่ 10 บ้านด่านพัฒนา หมู่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 บ้านตลุกข่อยน้ำใต้ หมู่ 13 บ้านทรัพย์น้อย หมู่ 14 บ้านใหม่ราชสีมา หมู่ 15 บ้านเนินสว่างพัฒนา หมู่ 16 บ้านทรัพย์มาก หมู่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม

พื้นที่

      มีเนื้อที่ทั้งหมด 297.90 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดบางส่วน ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ๅ

 

อาชีพ

      อาชีพหลัก ทำสวน
      อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

      จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 98.00

การเดินทาง

     สามารถเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เส้นทางนครสวรรค์ - ลาดยาว ระยะทาง 83 กม. และเดินทางจากอำเภอแม่วงก์ ระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

    ผ้าแปรรูป

f19847 9072a