สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Kkkkkk

ผู้บริหารสถานศึกษา

                                             

  1. 80367นางสาวจุฬาพร  บุญศักดาพร
    ครู รักษาการฯ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์
  2. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์

 

        90713

        นางสอนกมล  แยแฝง
      ครู อาสาสมัครฯ

เมนูอื่นๆ

nks logo 1

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

080480
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
132
134
565
78659
3944
7617
80480

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 16:27

                 รรรยรยรย

  วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นางสาวสุรีรัตน์ หน่อคำ และนางสาวพัชรีพร ยอดหนู ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ นครสวรรค์

             เาสาส

                           สกร.อำเภอแม่วงก์ นำโดยนางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร รักษาการณ์ฯ ผู้อำนวยการฯ สกร.อำเภอแม่วงก์มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ หน่อคำ ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการสานตะกร้าจากหวายเทียมในระหว่างวันที่ 9 - 16 มกราคม2567 ณ ม.23บ้านฝาถัง ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ytyrtuu

                                                           วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  นายจำนงค์  กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์       พร้อมด้วยนางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ และบุคลากร สกร.อำเภอแม่วงก์  เข้าร่วมโครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูล-พระนครศรีอยุธยา โดยการจาริกธุดงค์ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงค์ สามเณร ที่ร่วมจาริกธุดงค์ในพื้นที่และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จะถวายภัจจาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณร ณ วัดปางขนุน ม.8 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

 

683333

วันที่ 27ธันวาคม 2566 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแม่วงก์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

 

356

                                            วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วงก์ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแม่วงก์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

Copyright © 2020 by ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์. All rights reserved.