51 หมู่ 3 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271501 097-1417854 nara.nfe123@gmail.com
ครู กศน.ตำบลสร้อยละคร

 

156154446 269266567990161 1275157659687181052 n

นายนเรศ  ประสานสุข

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลสร้อยละคร

 เบอร์โทร 097-1417854

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
107406
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
248
206
564
105333
5778
7455
107406

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-28 13:06

ข้อมูลทั่วไป ตำบลสร้อยละคร

สภาพทั่วไปของตำบลสร้อยละคร

                       ตำบลสร้อยละครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอลาดยาว เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๒ ตำบลของอำเภอลาดยาว อยู่ห่างจากอำเภอ ลาดยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ ๔,๕๐๐ เมตร ตำบลสร้อย ละคร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

การปกครอง

                   การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย   บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

พื้นที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง ใช้น้ำจากบ่อบาดาลและแหล่งน้ำธรรมชาติ
               - ด้านเลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น โค กระบือ และมีสัตว์เลี้ยงเป็น

อาชีพเสริม
              - ด้านเงินทุน ที่ใช้ในการทำงานเกษตรกรรม แหล่งเงินทุนที่ได้มา เช่น การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) และเงินกองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่นำมาเพื่อการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าเช่าที่นา เพื่อทำนาก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
                     -  ด้านอาชีพอื่นๆ เช่นรับจ้างทั่วไป เนื่องจากไม่มีที่นาของตนเอง หรือว่างงานจากฤดูกาลทำนาและไม่มีอาชีพเสริมอื่นใดที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม การรวมกลุ่มยังมีน้อย

อาณาเขตตำบล

ลักษณะทางกายภาพ

ตำบลสร้อยละคร ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

การปกครอง

                   การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

สภาพทางสังคม – ประชากร

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านหนองเตย

173

183

356

117

2

บ้านหนองจิกรี

183

170

353

125

3

บ้านสร้อยละคร

158

155

313

103

4

บ้านยุ้งใหญ่

42

54

96

35

5

บ้านยางโทน

101

118

219

78

6

บ้านห้วยร่วมใหญ่

99

108

207

74

7

บ้านห้วยร่วมน้อย

70

68

138

34

8

บ้านโปร่งตาลอย

65

68

133

50

9

บ้านดอนกลาง

198

197

395

120

10

บ้านห้วยใหญ่

181

175

356

97

รวม

1,270

1,296

2,566

833

 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบลสร้อยละคร

 มีครัวเรือน     ทั้งหมด  833  ครัวเรือน

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ทั้งหมด  2,566  คน  ชาย  1,270  คน   หญิง  1,296  คน

--------------------------------------------------------------------------------

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
           - วัดศรีสวรรค์วนารม (วัดหนองเตย ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองเตย
           - วัดหนองจิกรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกรี
           - วัดสร้อยละคร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร
           - วัดยางโทน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านยางโทน
           - วัดห้วยร่วม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยร่วมใหญ่

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลตำบลสร้อยละคร

--------------------------------------------------------------------------------

ศาสนา

เพศ

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

พุทธ

1,270

1,296

2,566

คริสต์

-

-

-

อิสลาม

-

-

-

ซิกส์

-

-

-

ฮินดู

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

รวม

1,270

1,296

2,566

การศึกษา
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง
           - กศน.ตำบล  1 แห่ง
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
           - บ้านหนังสือชุมชนประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลตำบลสร้อยละคร

ระดับการศึกษา เพศ รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา 38 55 93
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 52 48 100
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 72 51 123
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 603 559 1162
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม. 1-3) 196 207 403
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 151 175 326
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 67 74 141
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 70 102 172
สูงกว่าปริญญาตรี 21 25 46
รวม 1,270 1,296 2,566

 

Super User

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink güvenilir forex şirketleri