บ้านสวนขวัญ หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60000 056-271501 0629437730 Fiwclassroom@gmail.com
ครู กศน.ตำบลปากน้ำโพ

รูปฟิว1

นางสาวพรวิภา  สิงห์ลอ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 062-9437730

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
018024
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
43
81
330
17328
731
883
18024

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-16 22:33

กรรมการสถานศึกษาตำบลสระแก้ว

1.นายสมยศ  ศุภปัญญาพงศ์         ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

2.นางสาวขวัญเรียม  แจ้งสันต์       ตำแหน่ง  รองประธาน

3.นายวันลบ  เชื้อกสิการ              ตำแหน่ง  กรรมการ

4.นายสุประกิจ  อินทรานุช            ตำแหน่ง  กรรมการ

5.นางสุภาวรรณ์  ดีพิจารย์            ตำแหน่ง  กรรมการ

6.นายพิเชษฐ  คงคาสวัสดิ์           ตำแหน่ง  กรรมการ

7.นายไพศาล  วรรณวิโรจน์          ตำแหน่ง  กรรมการ

8.นายอภิชาต  ชัยโคตร              ตำแหน่ง  กรรมการ

9.นางธนาภัสสร์  แรงกสิกร          ตำแหน่ง  กรรมการ

10.นางลำจวน  ดุุจดี                  ตำแหน่ง  กรรมการ

11.นางสาวพรวิภา  สิงห์ลอ         ตำแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ

ตำบลสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาวประมาณ๔ กิโลเมตร มีเนื้อที่ จำนวน ๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๙๙๕ ไร่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่ มีลำคลองไหลผ่าน

ศกร.ตำบลสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้าน บ้านสวนขวัญ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ศกร.ตำบลสระแก้ว มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชนกศน.3