กศน.ตำบลหนองนมวัว หมู่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 097-9589969 084-5969969 farangthong@gmail.com จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองนมวัว

215895

นายมนตรี ฝรั่งทอง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลหนองนมวัว

 เบอร์โทร 0979589969

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
080904
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
130
129
789
78764
3672
5840
80904

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 15:43

ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองนมวัว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

กศน.ตำบลหนองนมวัว เดิมตั้งอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กศน.ตำบลหนองนมวัว มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

สภาพทั่วไปของตำบลหนองนมวัว

ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลาดยาว ห่างจากที่ว่าการ อำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่าง จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่

เขตพื้นที่

ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลาดยาว ห่างจากที่ว่าการ อำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่าง จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ต.เนินขี้เหล็ก      อ.ลาดยาว

ทิศใต้            ติดต่อกับ         ต.หนองยาว      อ.ลาดยาว

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ต.หนองกระโดน     อ.เมือง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ต.สระแก้ว           อ.ลาดยาว

อาชีพ

         ข้อมูลอาชีพ ประชาชนตำบลหนองนมวัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้

   อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา,ทำไร่ ฯลฯ) ร้อยละ 90 , อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10

   อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5,   อาชีพค้าขาย ร้อยละ 3,อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 2

   ด้านการเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกในพื้นที่ตำบลหนองนมวัว 3 อันดับแรก คือ

อันดับที่ 1 ข้าว , อันดับที่ 2 มันสำปะหลัง , อันดับ 3 ไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง ส้มโอ เป็นต้น

ด้านการเลี้ยงสัตว์  สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1 สุกร , อันดับที่ 2   โค , อันดับที่ 3 ไก่ เป็ด ปลา

สาธารณสุขในตำบล

         ตำบลหนองนมวัว มีการประสานงานกับสาธารสุขอำเภอลาดยาว, โรงพยาบาลลาดยาว, สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว มีสถานบริการพยาบาลดังนี้

                  สถานีอนามัยตำบล จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยหนองนมวัว

                  ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน ๑ แห่ง

                  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การเดินทาง

ระยะทางจาก กศน.อำเภอลาดยาวไปถึง กศน.ตำบลหนองนมวัว 10 ก.ม.

Super User