สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Twetter 500X1500 01 Vert

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

ผอ

นางนภสร  ก๊กพิทักษ์
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลาดยาว

 

ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม
ครู 

 

S 33824808

นางภัสรา  ทวิชาติสกุล
ครู

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

 aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hpLzAvdWQvMjc4LzEzOTA4NjkvZmFjZWJvb2stbG9nby0xMDI0eDU3Ni5qcGc

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

061046
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
66
662
1108
59376
2592
3758
61046

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-24 13:23
           วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การท่านต้อนรับ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.
          ประธานในโครงการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำโดยในโครงการ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการของ กศน.อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 13.00 น. รับชมการแสดง Best practice ของนักศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา และเวลา 14.00 น. ได้เยี่ยมชมโคก-หนอง-นา โมเดล ตามพระราชดำริฯ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
 
LINE ALBUM 25 มกราคม 2565 ประชุมชี้แจงจุดเน้นต้อนรับ 0

     วันที่ 18-19 มกราคม 2565 กศน.อำเภอลาดยาว  นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว  และครู กศน.ตำบล ทุกตำบล ร่วมรับการประเมินการเปิดเรียนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  ซึ่งรับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว เพื่อเตรียมความพร้อมของ กศน.ตำบล ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

159909

   วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. กศน. อำเภอลาดยาว นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากรของ กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 
159583

      วันที่ 13 มกราคม 2565 กศน.อำเภอลาดยาว  นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว นายจิระเดช  ฟั่นแจ้ง บรรณารักษ์ นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม ครู คศ.1 และ คณะครู กศน.ตำบล ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกรี มีจำนวนผู้รับบริการ  จำนวน 95 คน โดยนำกิจกรรมให้แก่ผู้บริการดังนี้ 1. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี  3. กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล 4. กิจกรรมสอยดาว 5. กิจกรรมร้องเพลง

timeline 20220113 120146

      วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร "ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.พรีเมี่่ยม และ กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565" ให้กับสถานศึกษาในสังกัด/กำกับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

159342 0

Copyright © 2020 by ศูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลาดยาว. All rights reserved.