1/2 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 khaoleaw_nsw@nfe.go.th
ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว

127342

นายธนาพิพัฒน์  พุ่มเพียร
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว
 เบอร์โทร 0855766595
แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
017189
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3
13
151
16729
609
481
17189

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 02:23

อบรมเวปไซต์อำเภอ ๒๑๐๗๑๖ 1

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบงานข่าวประชาสัมพันธ์ และนางสาวณัฐกฤตา  ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบ งานสารสนเทศ กศน.อำเภอ เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

c2f1df16917f0effb5f6ba20f3de1da83 63198091 ๒๑๐๗๒๘ 5

กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว โดย นายธนาพิพัฒน์  พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล ไดรับมอบหมายจาก นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการ กศน. ห่วงใยต้านภัยโควิด -19 ณ กศน ตำบลเก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 14,17,18 กรกฎาคม 2564 โดยจัดกิจกรรม การทำหน้ากากอนามัย การทำเจลแอลกอฮอล์ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 มีนักศึกษา กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมีมาตรการตรวจวัดไข้ ล้างมือสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

1624263530783

กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ นศ. สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไอแพด โน้ตบุค คอมพิวเตอร์ ได้ตามความถนัด ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ "KL Medias Learning" โดยจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

ศก.ต.เก้าเลี้ยว ๒๑๐๗๒๘ 1

กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว โดย นายธนาพิพัฒน์  พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ในจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนรู้กิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา สู่โคก หนอง นาหลักคิดอยู่อย่างพอเพียง ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อไปขยายผลต่อ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว โดย มีกิจกรรม มอบกระเป๋าเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว โดย นายธนาพิพัฒน์  พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำชิฟฟ่อน จำนวน 5 ชั่วโมง  โดยมีผู้เข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ จำนวน 6 คน  ณ กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

บราวนี่ เก้าเลี้ยว ๒๑๐๗๒๘ 1

236170

ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว โดย นายธนาพิพัฒน์  พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง" เครื่องแปลงพลังงานความร้อนจากการเผาขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า" ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ

เนื้อหาอื่นๆ...

หน้าที่ 1 จาก 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์