อาคารกศน.ตำบลหัวดง หมู่ 11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056 299377 ครูโอเล่ 086 938 4047 : ครูกอล์ฟ 062 423 1415 loveole@29gmail.com/natkrit.golf@gmail.com วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหัวดง

S 28508163

นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 062-4231415

141837 

นายอภิเชษฐ์  ทรัพย์สำราญ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 086-9384047

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
027213
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19
17
120
26938
615
753
27213

Your IP: 192.168.1.1
2024-02-28 16:00

วันที่ 31-2 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย นางสาวณัฐกฤตา  ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.ตำบลหัวดง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์

1622683281 news image2

วันที่ 31-2 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย นางสาวณัฐกฤตา  ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.ตำบลหัวดง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์

1622683281 news image1

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรงจากการสังเกต สำรวจ รวบรวมข้อมูล เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการตัดสินใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนากระบวนการสืบเสาะความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร และส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จากศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

1622683281 news image tb

นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์