ประวัติความเป็นมา

272852485 280705440822259 8160573643245366151 n

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี

                      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดประชาชนในอันที่จะตอบสนองความต้องการด้านการอ่าน การศึกษาของประชาชนซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับห้องสมุดไว้ดังนี้ คือ “ข้าพเจ้าอยากให้เรามีห้องสมุดที่ดีมีหนังสือครบ ทุกประเภทสำหรับประชาชน หนังสือที่ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ หนังสือสำหรับเด็ก     วัยเด็กเป็นวัยเรียนรู้เด็กๆ ส่วนใหญ่สนใจที่จะทราบเรื่องราวต่างๆ แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามีหนังสือที่มีคุณค่าทั้งเนื้อหาและรูปภาพให้เขาอ่านให้ความรู้ ความบันเทิง เด็กๆ จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ที่รอบรู้มีธรรมะประจำใจมีความรักบ้านเมือง มีความต้องการปรารถนาจะทำแต่ประโยชน์ที่สมควร”

                ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน และร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ใน พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน ตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันได้พระราชทานนามว่า “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี”

                สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นั้น ได้พิจารณาจัดตั้งที่อำเภอตาคลี เพราะเป็นอำเภอใหญ่มีประชากร ทำเลที่ตั้งเหมาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกระตือรือร้นให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษ การดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี  ใช้พื้นที่บริเวณหมวดการช่องแค ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 3 งาน 99 ตารางวา

                การวางศิลาฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ร้อยตรีทวี พรหมนาถ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ร้อยตรีสัญชัย ศวิตชาต) นายอำเภอตาคลี (นายดารา การุณยวินิช) และ     คณะผู้บริจาคเงินสมทบ ได้เข้ารับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์และโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนจิตรลดากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 สำหรับโล่ของอำเภอตาคลีที่ได้รับพระราชทาน เป็นในนามของชาวอำเภอตาคลีทุกท่าน ได้กำหนดวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 19 กันยายน 2534 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 โดยการวางศิลาฤกษ์ลอย ยังไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากการปรับพื้นที่ของหมวดการทางยังไม่เรียบร้อย

               การก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วน เสียงวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ 2,195,875 บาท เริ่มทำสัญญาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2535 ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2535 สำหรับงบประมาณการก่อสร้างและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารนั้น นอกจากจะใช้เงินงบประมาณของทางราชการแล้วยังได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอตาคลีมีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังจัดหาทุน

               นอกจากนั้นฝ่ายคณะสงฆ์โดยการนำของพระเทพโมลี รองเจ้าคณะภาค 4 พระครูวาปี ปทุมรักษ์ เจ้าคณะคณะอำเภอหนองบัวและพระครูนิพันธ์ สาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอตาคลี ก็ได้ร่วมมหาทุนสมทบก้อนแรกในการก่อสร้างห้องสมุดฯแห่งนี้ โดยการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมไว้ให้ศาสนิกชนเช่าบูชา

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2537 ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดประชาชน ประเภทเฉลิมราชกุมารี ลำดับที่ 31 

               ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ 65 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

S 9003135

นางสาวรจนาจ  จำปาวอ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

CB876112 BF5D 4439 974B A0E2192ACA08

นางสาวโบชมพู  เอี่ยมอ่อน

ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

036618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
61
95
36072
821
2232
36618

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-15 12:37
© 2022 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี.