กระเป๋าคล้อองแขน

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2566 จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมระยะสั้นตามความสนใจของผู้รับบริการ การทำกระเป๋าคล้องแขนเพิ่มรายได้ เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน

เย็นนี้มีรอยยิ้ม ตลาดตาคลีเซ็นเตอร์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ได้รับมอบหมายจาก นายไพศาล สุขรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอตาคลี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเย็นนี้มีรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่นำไปจัดได้แก่ 1. แนะนำหนังสือใหม่ 2. ระบายสีภาพวันมาฆบูชา 3.เกมส่งเสริมการอ่านวันมาฆบูชา 4. รับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี ณ ตลาดตาคลีเซ็นเตอร์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กระเป๋าใส่โทรศัพท์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2566 จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมระยะสั้นตามความสนใจของผู้รับบริการ การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์เพิ่มรายได้ เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน

 

ชาวตลาด ก.พ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี ได้รับมอบหมายจาก นายไพศาล สุขรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอตาคลี จัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ สถานีรถไฟบ้านตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

233329.1

นางสาวรจนาจ  จำปาวอ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

233299.1

นางสาวโบชมพู  เอี่ยมอ่อน

ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

017476
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
51
111
16922
1172
1689
17476

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 09:35
© 2022 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี.