เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการอ่านออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

S 57901068 0

S 57901074 0

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไพศาลี นำโดยนางสาวจันทวรรณ พันมูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.ไพศาลี ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอไพศาลี มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา เพ็งบุญ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการอ่านออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดนครสวรรค์

 S 57901070 0

S 57901071 0

S 57901072 0

S 57901073 0

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เจ้าญา

นางสาวสุกัญญา เพ็งบุญ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

004354
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
22
106
4161
290
1113
4354

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-30 18:57
© 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไพศาลี.