275702874 1579534279094183 5848202366302464288 n

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับคณะจาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในการติดตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ - กศน.พาน้องกลับมาเรียน - กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส - ศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) - การแก้ปัญหาหนี้ของบุคลากร - CO - Learning Space เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด สาขา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด และระดับกลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ
 
1

2

3

 
 

23982

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดร่วมกับครู กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

23983

22939

274546949 790071195293657 1210867392050240399 n

        วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนให้มีความทันสมัย

หน้าที่ 7 จาก 7

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


LINE ALBUM ประชุมทำเว็บไซต์ ๒๒๐๒๒๕

นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

23377

นายณัฏฐ์ สุติวงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

018855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
35
69
18531
511
1710
18855

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-15 10:53
© 2022 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.