ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตั้งอยู่ 'ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์'

274010802 472970010963761 3165034692627951253 n

    ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”  ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชน ชุมชน ชาวตลาด  อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็งของชุมชน  ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และส่งเสริมให้ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต

          ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนชาวตลาด มีนิสัยรักการอ่าน  เห็นความสำคัญของการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


LINE ALBUM ประชุมทำเว็บไซต์ ๒๒๐๒๒๕

นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

23377

นายณัฏฐ์ สุติวงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

018974
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
21
188
18531
630
1710
18974

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-18 15:12
© 2022 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.