ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

พื้นที่บริการของห้องสมุด

273957273 664082748375965 648314540713210870 n

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ทั้งหมด ๖ โซน และจัดกิจกรรมภายในโซนต่าง ๆ ดังนี้

ห้องสมุดชั้น ๑ ประกอบด้วย

          โซนที่ส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล สื่อ (Learning Zone)

          โซนกิจกรรม (Activities Zone)

          โซนพักผ่อน (Relax Zone)

          โซนกาแฟ (Coffee Zone)

ห้องสมุดชั้น ๒ ประกอบด้วย

          โซนที่ทำงาน หรือประชุม (Co-Working Zone)

          โซนคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องภาพยนตร์ (Multimedia Zone and Language)

23969

โซนที่ส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล สื่อ (Learning Zone)

 

23981

โซนกิจกรรม (Activities Zone)

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


LINE ALBUM ประชุมทำเว็บไซต์ ๒๒๐๒๒๕

นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

23377

นายณัฏฐ์ สุติวงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

015754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
41
243
14804
1202
999
15754

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 01:57
© 2022 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.