98031

เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษ กิจกรรมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ณ แผนกกุมารเวช 2 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

98032วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. บรรณารักษ์ห้องสมุดฯร่วมกับครู กศน.ตำบลกลางแดดได้รับมอบหมายจาก นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่บ้านหนังสือชุมชน ประจำปี 2566 กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือใหม่ กิจกรรมคำไหนถูกต้อง ถูกใจ ณ บ้านหนังสือชุมชนวัดศาลเจ้า ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

98033

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับบรรณารักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้ โครงการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่บ้านหนังสือชุมชน ประจำปี 2566 กิจกรรมที่จัด 1. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกกุหลาบ 2. แนะนำหนังสือน่าอ่าน โดยมีนางเพ็ญยุภา สุขเอม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นิเทศโครงการ ณ บ้านหนังสือชุมชนฟาร์มแกะทหารช่าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

98034

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2566 นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครสวรรค์กล่าวเปิดรายงาน นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


LINE ALBUM ประชุมทำเว็บไซต์ ๒๒๐๒๒๕

นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

23377

นายณัฏฐ์ สุติวงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

009672
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
58
222
9179
812
931
9672

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-30 06:50
© 2022 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.