หมู่ 9 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 0625489569 - วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาชนกัน

003

นางสาวณัชชา  สุพรรณ์เศษ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0625489569 

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
056381
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37
26
562
55441
1396
2367
56381

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-21 08:57
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565
นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่เปิน นางสาวณัชชา. สุพรรณ์เศษ ครูกศน.ตำบลเขาชนกัน กศน.อำเภอแม่วงก์ได้รับมอบหมอบหมายเป็นวิทยากร
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ต้านการค้ามนุษย์ ทุจริต ต้านยาเสพติด รู้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยประวัติศาสตร์
ชาติไทย มีจิตอาสา มีภูมิคุ้มกัน
กับ To Be Number One
ไม่พร้อมการตั้งครรภ์ บูรณาการด้วยกระบวนการยุวกาชาด
ณ สวนปฏิบัติธรรมแม่หมุยลั้ง ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น ตำบลเขาชนกัน ได้ทำการประเมินผลงานคณะกรรมหมู่บ้าน(กม.) ตำบลเขาชนกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน/กก.ประเมิน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วน ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
✌️🤟👍☝️
 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2565
การประชุมประเดือนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาชนกัน นำโดยนายเสนาะ สัญญพล ปลัดอำเภอประจำตำบลเขาชนกัน เป็นประธาน และนายเสถียรพงษ๋ ครบุรี กำนันตำบลเขาชนกัน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยนางสาวณัชชา สุพรรณ์เศษ ครู กศน.ตำบลเขาชนกัน และเครือข่าย ศส.ปชต.เขาชนกัน เขาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา การงานในการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านให้ดีขึ้นไป ในตำบลเขาชนกันทั้ง17 หมู่บ้าน
ในการประชุมวันนี้จัดขึ้...
ดูเพิ่มเติม
 
วันนี้เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 18 นำโดยนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

ห้องเรียนออนไลน์  กศน.ตำบลเขาชนกัน  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1  ปฐมนิเทศ

ครั้งที่  2  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การทักทายและการสื่อสารโทรศัพท์ 

ใบงาน  เรื่อง  การทักทายและการสื่อสารโทรศัพท์

ครั้งที่  3  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การกล่าวแสดงความเห็นใจ

ใบงาน  เรื่อง  การกล่าวแสดงความเห็นใจ

ครั้งที่  4  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การเห็นด้วย รูปประโยค

ใบงาน  เรื่อง  การเห็นด้วย รูปประโยค

ครั้งที่  5  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง  การไม่เห็นด้วย รูปประโยค

ใบงาน  เรื่อง  การไม่เห็นด้วย รูปประโยค

ครั้งที่  6  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้  เรื่อง การกล่าวคำชมเชย

ใบงาน  เรื่อง การกล่าวคำชมเชย

ครั้งที่  7  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

ใบงาน  เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

ครั้งที่  8  วิชาศิลปศึกษา

ใบความรู้  เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ใบงาน  เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ครั้งที่  9  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง ความภูมิใจใน ความเป็นไทย  

ครั้งที่  10  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง ความสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์

ครั้งที่  11  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบงาน  เรื่อง มรดกไทยสมัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี 

ครั้งที่  12  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงาน  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ครั้งที่  13  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้  

ใบงาน  เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

ครั้งที่  14  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความรู้ 

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความรู้

ครั้งที่  15  วิชาทักษะการเรียนรู้

ใบความรู้  เรื่อง การคิดเป็น

ใบงาน  เรื่อง การคิดเป็น

ครั้งที่  16  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

ใบงาน  เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ครั้งที่  17  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

ใบงาน  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่  18  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

ใบงาน  เรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

ครั้งที่  19  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

ใบความรู้  เรื่อง การจัดการการตลาด

ใบงาน  เรื่อง การจัดการการตลาด

ครั้งที่  20  สอบปลายภาคเรียน  2  ปีการศึกษา  2564  

สอบวันที่  5 - 6  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอแม่วงก์ นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรและภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ โดยมีนางจำนงค์ กล่อมแก้ว ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ ณ กศน.ตำบลเขาชนกัน ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 

หน้าที่ 12 จาก 20

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์