หมู่ 6 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 0862123239 tacroenfe@gmail.com
ครู กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก

 IMG 3378

นายเกษมสันต์  จันทร์สา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก

 เบอร์โทร : 0862123239

แพลตฟอร์ม สกร.จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
101612
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
89
102
191
100142
2488
5442
101612

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-15 12:29

เรียน กศน. ม.ปลาย

เรียนออนไลน์ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.ปลาย

ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ

ครั้้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

            - แบบทดสอบก่อนเรียน

            - ใบความรู้

ครั้้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

 ครั้้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

 ครั้้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

 ครั้้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

            - ใบความรู้

            - ใบงาน 1

            - ใบงาน 2

           - แบบทดสอบหลังเรียน

 ครั้้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

ครั้้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา

           - ใบความรู้

           - แบบทดสอบ

ครั้้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

            - แบบทดสอบก่อนเรียน

            - ใบความรู้

ครั้้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

 ครั้้งที่ 11 วิชาสังคมศึกษา

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

 ครั้้งที่ 12 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            - ใบความรู้

            - ใบงาน 1 

            - ใบงาน 2 

ครั้้งที่ 13 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

 ครั้้งที่ 14 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

            - ใบความรู้

            - ใบงาน

  ครั้้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้

            - ใบความรู้

            - แบบทดสอบก่อนเรียน

  ครั้้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้

            - ใบความรู้

  ครั้้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้

            - ใบความรู้

  ครั้้งที่ 18 วิชาทักษะการเรียนรู้

            - ใบความรู้

  ครั้้งที่ 19 วิชาทักษะการเรียนรู้

            - ใบความรู้

            - แบบทดสอบหลังเรียน

 ครั้้งที่ 20 สอบปลายภาค  วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 

เกษมสันต์ จันทร์สา