[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"หลวงพ่อพวงศักดิ์สิทธิ์ ผลผลิตนาข้าว แห่เจ้าประเพณี ส้มโอรสดี หลากสีผ้าทอ" ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ กศน.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   http://nakorns.nfe.go.th/nks11   โทร.056-271501
 
  หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.2551

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระความรู้พื้นฐาน


ระดับประถมศึกษา
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
รายวิชาสังคมศึกษา
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาศิลปศึกษา
รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาภาษาไทย
รายวิชาทักษะการเรียนรู้
รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ
รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
รายวิชาสังคมศึกษา
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาศิลปศึกษา
รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
รายวิชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
รายวิชาภาษาไทย
รายวิชาทักษะการเรียนรู้
รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข้ง
รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
รายวิชาสังคมศึกษา
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาศิลปศึกษา
รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

รายวิชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
รายวิชาภาษาไทย
รายวิชาทักษะการเรียนรู้
รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ
รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ
รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

 วิธีดาวน์โหลด


 


เข้าชม : 1463
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดยาว
 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5627-1501  แฟกซ์ 0-5627-1767   E-mail : ladyao_nsw@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by