[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"หลวงพ่อพวงศักดิ์สิทธิ์ ผลผลิตนาข้าว แห่เจ้าประเพณี ส้มโอรสดี หลากสีผ้าทอ" ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ กศน.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   http://nakorns.nfe.go.th/nks11   โทร.056-271501
 


 
 
นางจิติภัสร์  ศิริลาภไชยวัศ  
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภลาดยาว
 
 

 
 
    นายจิระเดช  ฟั่นแจ้ง     
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายกรด  พันสิงส์
ตำแหน่ง  พนักงานบริการ
 
  
นางพัฒนา  เกิดอินทร์ 
ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ 
    นายภิรมย์  ยิ้มเหม    
ตำแหน่ง  ครูอาสามัครฯ
  
นางสาวขวัญฤทัย  อยู่รอง
ตำแหน่ง  ครูอาสามัครฯ
 
 

นายทินกร  แย้มสุข
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลบ้านไร่)
 
 
นางละเอียด  จงเกตุกรณ์
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลวังเมือง)

นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลลาดยาว)
 
  
นางณิชนันท์  เหล่าเขตกิจ
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลหนองนมวัว)
  
นายนเรศ  ประสานสุข
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลสร้อยละคร)

 
นางสาวสุภาพร  สุผามาลา
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ)


นางสาวพัชริทร์  ใจงาม
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลวังม้า)
  

 ว่าที่รต้อยตรีกิตตินันท์ นงค์นุ่ม
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
(ตำบลเนินขี้เหล็ก)

นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักดี
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลหนองยาว)

นางสาวเพชรรัตน์  เหล่าเขตกิจ
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลมาบแก)

นางสาวพรวิภา  สิงห์ลอ
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
(ตำบลสระแก้ว)

นางสาวนายิกา  กุมภา
ตำแห่นง ครู กศน.ตำบล
(ตำบลหห้วยน้ำหอม)

 
นางสาวกชพรรณ  สังกาศ
ตำแห่นง ครูศูนย์การเรียนชุม
ชน
 

 

นางสาววันทนา  มากบุญ
ตำแห่นง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าชม : 971
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดยาว
 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5627-1501  แฟกซ์ 0-5627-1767   E-mail : ladyao_nsw@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by