98030

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดร่วมกับครู กศน.ตำบลหนองกรด ดำเนินการจัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน ประกอบไปด้วย 1) บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 2) บ้านหนังสือชุมชนบ้านถนนโค้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกรด และ3) บ้านหนังสือชุมชนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

98031

เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษ กิจกรรมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ณ แผนกกุมารเวช 2 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

98032วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. บรรณารักษ์ห้องสมุดฯร่วมกับครู กศน.ตำบลกลางแดดได้รับมอบหมายจาก นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่บ้านหนังสือชุมชน ประจำปี 2566 กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือใหม่ กิจกรรมคำไหนถูกต้อง ถูกใจ ณ บ้านหนังสือชุมชนวัดศาลเจ้า ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

98033

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับบรรณารักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้ โครงการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่บ้านหนังสือชุมชน ประจำปี 2566 กิจกรรมที่จัด 1. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกกุหลาบ 2. แนะนำหนังสือน่าอ่าน โดยมีนางเพ็ญยุภา สุขเอม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นิเทศโครงการ ณ บ้านหนังสือชุมชนฟาร์มแกะทหารช่าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


LINE ALBUM ประชุมทำเว็บไซต์ ๒๒๐๒๒๕

นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

23377

นายณัฏฐ์ สุติวงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

018872
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
48
86
18531
528
1710
18872

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-16 00:27
© 2022 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.