150374

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ มอบหมายให้
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
ดำเนินการ นำความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ มาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในและรอบ ๆ พื้นที่ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับครู สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Knowledge Box กล่องดำเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา กศน.ตำบล และประชาชนทั่วไป

98023

มื่อวันที่ 4-5  มีนาคม  2566   เวลา 08.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565  โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้านิเทศตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

98024

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2566  เวลา 09.00 น. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปี 2566 นำโดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการ ณ กศน.ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน้าที่ 1 จาก 7

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


LINE ALBUM ประชุมทำเว็บไซต์ ๒๒๐๒๒๕

นางสาวชลธิชา ยื่นเครือ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

23377

นายณัฏฐ์ สุติวงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

018012
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
76
189
763
16913
1378
700
18012

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-20 12:59
© 2022 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.