สถาบัน กศน.ภาคเหนือติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์

275702874 1579534279094183 5848202366302464288 n

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับคณะจาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในการติดตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ - กศน.พาน้องกลับมาเรียน - กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส - ศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) - การแก้ปัญหาหนี้ของบุคลากร - CO - Learning Space เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

timeline 20220315 182200

timeline 20220315 182201

timeline 20220315 182205

15มี.ค.2565 ๒๒๐๓๑๗

15มี 1.ค.2565 ๒๒๐๓๑๗

15มี 2.ค.2565 ๒๒๐๓๑๗