(อาคารสวนธรรมประทีป เทศบาลตำบลลาดยาว) ม.4 ชุมชนบ้านเหนือ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271-501 082-918-3335 หรือ 092-854-2244 Intharamolee@gmail.com หรือ Kritsana.Pomkham@gmail.com จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลลาดยาว

รูปภาพ01

นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 082-918-3335

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
072614
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
73
78
631
71395
1180
2304
72614

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 19:11

14 tile

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นำโดยนางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากร กศน.อำเภอลาดยาว ได้จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอลาดยาว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

13 tile

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว นางภัสรา  ทวิชาติสกุล ครูผู้ช่วย และนางสาวกฤษณา  ป้อมคำ ครูกศน.ตำบลลาดยาว ได้ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

10 tile

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี หัวหน้า กศน.ตำบลลาดยาว และนางสาวกฤษณา  ป้อมคำ ครู กศน.ตำบลลาดยาว จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนตำบลลาดยาว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านวังชมพู ม.9 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์

12 tile

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้ นางภัสรา ทวิชาติสกุล ครูผู้ช่วย นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี หัวหน้า กศน.ตำบลลาดยาว และนางสาวกฤษณา  ป้อมคำ ครู กศน.ตำบลลาดยาว เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2564 ในรูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยร่มไผ่กสิกรรมธรรมชาติ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เพื่อแกัไขปัญหาเศรษฐกิจรากฐานของประชาชน กศน.อำเภอลาดยาว นำเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์เศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติของกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ ของ กศน.ตำบลลาดยาว ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

09 tile

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี หัวหน้า กศน.ตำบลลาดยาว และนางสาวกฤษณา  ป้อมคำ ครู กศน.ตำบลลาดยาว จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนตำบลลาดยาว ณ วัดหนองกระทุ่ม ม.10 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์

11 tile

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากร กศน.อำเภอลาดยาว ได้จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจประวัติศาสตร์ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด ให้กับประชาชนอำเภอลาดยาว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

หน้าที่ 16 จาก 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์