(อาคารสวนธรรมประทีป เทศบาลตำบลลาดยาว) ม.4 ชุมชนบ้านเหนือ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271-501 082-918-3335 หรือ 092-854-2244 Intharamolee@gmail.com หรือ Kritsana.Pomkham@gmail.com จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลลาดยาว

รูปภาพ01

นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี

ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 082-918-3335

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
066635
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20
51
740
65109
2140
2385
66635

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 02:34

017 tile

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี หัวหน้า กศน.ตำบลลาดยาว และนางสาวกฤษณา ป้อมคำ ครู กศน.ตำบลลาดยาว ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

016 tile

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ ผู้อบรมมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัว และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

013 tile

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลหนองนมวัว กศน.ตำบลลาดยาว และตำบลหนองยาว ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ พื้นที่ตำบลหนองนมวัว ตำบลลาดยาว และตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

015 tile

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี หัวหน้า กศน.ตำบลลาดยาว และนางสาวกฤษณา ป้อมคำ ครู กศน.ตำบลลาดยาว เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการพร้อมคณะกรรมระดับตำบลของตำบลลาดยาว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินงานของตำบลลาดยาว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 1 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

012 tile

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลหนองนมวัว และ กศน.ตำบลลาดยาวดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ พื้นที่ตำบลหนองนมวัว และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

014 tile

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี หัวหน้า กศน.ตำบลลาดยาว และนางสาวกฤษณา ป้อมคำ ครู กศน.ตำบลลาดยาว ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม "การทำสายคล้องหูหน้ากากอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกเคหะสถาน ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปสถานที่สาธารณะ ฯลฯ " ณ พื้นที่ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

หน้าที่ 13 จาก 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การศึกษา, เรียน กศน., รับสมัครนักศึกษา, สกร.นครสวรรค์, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์