โครงการ กศน.เก้าเลี้ยว ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล
จำนวนการเข้าชม: 57

นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต ครู กศน ตำบลเขาดิน ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  "โครงการ กศน.เก้าเลี้ยว ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบกระเป๋าสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

S 40706057S 40706058