5454542

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นายชุษณะ พูลสมบัติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยฯ และคณะบุคลากรอำเภอเก้าเลี้ยวนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประจำปี 2564 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร)

 

444445558S 374866001S 374865981